Praktikant dětského tábora 2020

Přihláška

(4 volná místa)
(4 volná místa)
(4 volná místa)
(1 volné místo)
(3 volná místa)
(2 volná místa)
(1 volné místo)

Napište Vaše zkušenosti s prací s dětmi nebo v kolektivech - letní tábory, zájmové kroužky, Vaše zájmy a sportovní dovednosti aj.