Praktikant dětského tábora 2023

Přihláška náhradníka


Napište Vaše zkušenosti s prací s dětmi nebo v kolektivech - letní tábory, zájmové kroužky, Vaše zájmy a sportovní dovednosti aj.