Praktikant dětského tábora 2023

Přihláška

(2 volná místa)
(4 volná místa)
(4 volná místa)
(4 volná místa)
(3 volná místa)

Napište Vaše zkušenosti s prací s dětmi nebo v kolektivech - letní tábory, zájmové kroužky, Vaše zájmy a sportovní dovednosti aj.