Ceník

Jízdárenská hodina

Pravidelná měsíční docházka

 

Vyjížďka do přírody s instruktorem

 

 

Vodění dětí

 

Obsedání koní a pony:

Boxové ustájení s výcvikem

Venkovní ustájení s výcvikem

 

​Na přání také vyrobíme dárkové poukazy na vyjížďky, celodenní vyjížďky, jízdárenský výcvik, táborový nebo víkendový pobyt.

 

Bezpečnostní pravidla jízdárny

 

 1. Všechny osoby před vstupem do areálu jsou povinny se seznámit s těmito bezpečnostními pravidly jízdárny.
 2. Po příchodu do areálu je povinností každého se ohlásit a respektovat pokyny instruktora a jím pověřených osob.
 3. Ke koním můžeme přistupovat jen se svolením výše uvedených osob.
 4. Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory. Zákaz vstupu zejména do prostorů výběhu koní nebo jiných zvířat, stájí a dalších uzavřených prostor. 
 5. Při jízdě na koně nepoužíváme mobilní telefon ani jiná elektronická zařízení. Pokud dojde k používání mobilního telefonu při jízdě na koni, zejména na vyjížďkách (natáčení videí a focení fotografií na sociální sítě). Fotografie je možné pořídit od třetí osoby na jízdárně nebo od instruktora při doprovodu na vyjížďce.
 6. Při zacházení s koňmi se chováme klidně, neběháme, nekřičíme, a bez souhlasu instruktora koně ani nekrmíme.
 7. Při příchodu ke koni ho slyšitelně oslovíme, nepřistupujeme k němu zezadu, dodržujeme bezpečnou vzdálenost.
 8. Pro jezdecký výcvik je nutná vhodná výstroj:
  1. Jezdecká přilba, dlouhé kalhoty a též doporučujeme dlouhý rukáv.
  2. Pevná kotníková obuv s hladkou podrážkou.
  3. Bezpečnostní vesta či páteřní chránič není povinný pro dospělé, ale doporučuje se. Děti do 18-ti musí mít vestu povinně.
  4. Případně je možné použít další vlastní jezdeckou výstroj (jezdecké boty, chapsy, rukavice).
 9. Jezdci se zavazují respektovat pokyny instruktora a jím pověřených osob, a to jak na jízdárně a v terénu, tak ve stáji či na dalších místech souvisejících s jezdeckým výcvikem nebo činností kolem koní.
 10. Jezdecký výcvik, jízda na koních je provozována na vlastní nebezpečí účastníků. Provozovatel neručí za případné úrazy vzniklé pádem z koně, případně jinou činností v jezdeckém areálu. Jezdcům se doporučuje pojistit se proti úrazu.
 11. Všechny pády, poranění a úrazy jsou jezdci povinni hlásit svému instruktorovi. V případě pádu nezletilé osoby sepíše instruktor beprostředně záznam o pádu, kde uvede veškeré okolnosti pádu a předá jej zákonnému zástupci dítěte.