Ceník

Jízdárenská hodina

Pravidelná měsíční docházka

 

Vyjížďka do přírody s instruktorem

V případě vyjížďky do přírody je potřeba absolvovat minimálně 5 lekcí na jízdárně a naučit

se základy ovládání koně. Bez předchozí výuky není možné absolvovat vyjížďku do 

přírody.

 

 

Vodění dětí

 

 

 

​Na přání také vyrobíme dárkové poukazy na vyjížďky, celodenní vyjížďky, jízdárenský výcvik, táborový nebo víkendový pobyt.

 

 

Bezpečnostní pravidla jízdárny

 

 1. Všechny osoby před vstupem do areálu jsou povinny se seznámit s těmito bezpečnostními pravidly jízdárny.
 2. Po příchodu do areálu je povinností každého se ohlásit a respektovat pokyny instruktora a jím pověřených osob.
 3. Ke koním můžeme přistupovat jen se svolením výše uvedených osob.
 4. Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory. Zákaz vstupu zejména do prostorů výběhu koní nebo jiných zvířat, stájí a dalších uzavřených prostor. 
 5. Při zacházení s koňmi se chováme klidně, neběháme, nekřičíme, a bez souhlasu instruktora koně ani nekrmíme.
 6. Při příchodu ke koni ho slyšitelně oslovíme, nepřistupujeme k němu zezadu, dodržujeme bezpečnou vzdálenost.
 7. Pro jezdecký výcvik je nutná vhodná výstroj:
  1. Jezdecká nebo cyklistická přilba, dlouhé kalhoty a též doporučujeme dlouhý rukáv.
  2. Pevná kotníková obuv s hladkou podrážkou.
  3. Bezpečnostní vesta či páteřní chránič není povinný pro dospělé, ale doporučuje se. Děti do 18-ti musí mít vestu či páteřní chránič povinně.
  4. Případně je možné použít další vlastní jezdeckou výstroj (jezdecké boty, chapsy, rukavice).
 8. Jezdci se zavazují respektovat pokyny instruktora a jím pověřených osob, a to jak na jízdárně a v terénu, tak ve stáji či na dalších místech souvisejících s jezdeckým výcvikem nebo činností kolem koní.
 9. Jezdecký výcvik, jízda na koních je provozována na vlastní nebezpečí účastníků. Provozovatel neručí za případné úrazy vzniklé pádem z koně, případně jinou činností v jezdeckém areálu. Jezdcům se doporučuje pojistit se proti úrazu.
 10. Všechny pády, poranění a úrazy jsou jezdci povinni hlásit svému instruktorovi. V případě pádu nezletilé osoby sepíše instruktor beprostředně záznam o pádu, kde uvede veškeré okolnosti pádu a předá jej zákonnému zástupci dítěte.