Dětský jezdecký kroužek

 

Výuka jezdeckého kroužku bude probíhat v pátek od 15.00 - 17.00 a v neděli od 9.00 - 11.00 a od 13.00 - 15.00.

Děti mohou navštěvovat kroužek 1x nebo 2x týdně. 

 

Nástup do kroužku je vhodný pro děti, které již jezdí ve třech základních chodech a ovládají koně na jízdárně.

V případě začátečníků je potřeba dítě připravit na nástup do kroužku a absolvovat individuální hodiny.  

 

Pátek: obsazeno

Neděle dopoledne: obsazeno

Neděle odpoledne: obsazeno

 

Kapacita jezdeckého kroužku: 6 dětí každý kroužek

Cena jezdeckého kroužku: docházka 1x týdně 4.000,-/půl roku. (leden-červen, červenec-prosinec)

Platba kroužku se hradí za dané období. Při nástupu do kroužku během pololetí je cena upravena dle domluvy.

Tento kroužek je určený pro zájemce, kteří nemají možnost pravidelně docházet do jezdeckého klubu a stát se jeho členem, ale i pro zájemce, kteří chtějí poznat nové přátele a strávit spoustu přijemných chvil s našimi koníky a fajn partou, která je ve stáji  

 

 Náplň jezdeckého kroužku:

- zásady ošetřování a krmení koní

- péče o koně a chování u koní

- sedlání a uždění koní

- teoretická výuka jízdy na koni v případě nepřízně počasí

- praktická výuka jízdy na koni:  jízdárenská práce (krok, klus, cval, kavalety), vyjížďky do přírody s doprovodem, plavení koní v letním období, lonžování koní

 

Povinné vybavení pro jízdu na koni:

- helma (jezdecká) - můžeme zapůjčit

- jezdecká vesta - můžeme zapůjčit

- dlouhé kalhoty

- pevná obuv (kotníčková obuv)

- dobrá nálada 

 

Bezpečnostní pravidla jízdárny

 

 1. Všechny osoby před vstupem do areálu jsou povinny se seznámit s těmito bezpečnostními pravidly jízdárny.
 2. Po příchodu do areálu je povinností každého se ohlásit a respektovat pokyny instruktora a jím pověřených osob.
 3. Ke koním můžeme přistupovat jen se svolením výše uvedených osob.
 4. Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory. Zákaz vstupu zejména do prostorů výběhu koní nebo jiných zvířat, stájí a dalších uzavřených prostor. 
 5. Při zacházení s koňmi se chováme klidně, neběháme, nekřičíme, a bez souhlasu instruktora koně ani nekrmíme.
 6. Při příchodu ke koni ho slyšitelně oslovíme, nepřistupujeme k němu zezadu, dodržujeme bezpečnou vzdálenost.
 7. Pro jezdecký výcvik je nutná vhodná výstroj:
  1. Jezdecká nebo cyklistická přilba, dlouhé kalhoty a též doporučujeme dlouhý rukáv.
  2. Pevná kotníková obuv s hladkou podrážkou.
  3. Bezpečnostní vesta či páteřní chránič není povinný pro dospělé, ale doporučuje se. Děti do 18-ti musí mít vestu či páteřní chránič povinně.
  4. Případně je možné použít další vlastní jezdeckou výstroj (jezdecké boty, chapsy, rukavice).
 8. Jezdci se zavazují respektovat pokyny instruktora a jím pověřených osob, a to jak na jízdárně a v terénu, tak ve stáji či na dalších místech souvisejících s jezdeckým výcvikem nebo činností kolem koní.
 9. Jezdecký výcvik, jízda na koních je provozována na vlastní nebezpečí účastníků. Provozovatel neručí za případné úrazy vzniklé pádem z koně, případně jinou činností v jezdeckém areálu. Jezdcům se doporučuje pojistit se proti úrazu.
 10. Všechny pády, poranění a úrazy jsou jezdci povinni hlásit svému instruktorovi. V případě pádu nezletilé osoby sepíše instruktor beprostředně záznam o pádu, kde uvede veškeré okolnosti pádu a předá jej zákonnému zástupci dítěte.