Trojice Empor

Rok narození: 2015

KHV: 144cm

 

Výkonnost: v základním drezurním a parkurovém výcviku

Připouštěcí poplatek: 3500,-

 

Ustájení:

boxové: 100,-/den,-

 

Připouštění plemenným hřebcem 2514 Trojice Empor, KHV 144 cm, ohol 20 cm. O: 1880 Menai Supremacy , M: 237 Mischel Charlotte po 1048 Pretoria Ramirez.

Hřebec je velmi ochotný, pracovitý, hodný na ošetřování. Hřebec má excelentní mechaniku pohybu a příjemný charakter. Možnost připouštění klisen bez plemenné příslušnosti.

Pouze přirozená plemenitba
 

Veterinární podmínky pro klisny:

1. Průkaz koně (každá klisna musí mít platný průkaz koně)

2. Vakcinace na chřipku (vakcinace na chřipku musí být zapsaná v průkazu dle platných vakcinačních schémat)

3. Infekční anémie koní – EIA (odběr krve - každá klisna musí mít negativní Cooggins test, který nesmí být starší 24 měsíců)

4. Infekční metritida klisen - všechny klisny (mimo klisen, které v roce 2019 porodily zdravé hříbě) musí mít negativní stěr v roce 2019