Trojice Empor

Rok narození: 2015

KHV: 147cm

 

Výkonnost: L drezura

Připouštěcí poplatek: 6000,-

 

V případě připuštění více klisen jednoho majitele sleva.

 

Ustájení:

boxové: 150,- / den

venkovní: 130,- /den

 

Připouštění plemenným hřebcem 2514 Trojice Empor, KHV 144 cm, ohol 20 cm. O: 1880 Menai Supremacy , M: 237 Mischel Charlotte po 1048 Pretoria Ramirez.

Hřebec je velmi ochotný, pracovitý, hodný na ošetřování. Hřebec má excelentní mechaniku pohybu a příjemný charakter. Možnost připouštění klisen bez plemenné příslušnosti (hříbě je možné zapsat jako WPBR nebo ČSP). Hřebec je očkován  EHV.

Pouze přirozená plemenitba
 

Veterinární podmínky pro klisny:

1. Průkaz koně (každá klisna musí mít platný průkaz koně)

2. Vakcinace na chřipku (vakcinace na chřipku musí být zapsaná v průkazu dle platných vakcinačních schémat)

3. Infekční anémie koní – EIA (odběr krve - každá klisna musí mít negativní Cooggins test, který nesmí být starší 12 měsíců)

4. Infekční metritida klisen - všechny klisny musí mít negativní stěr v roce 2021 (mimo klisen, které v roce 2021 porodily zdravé hříbě)

5. Sonografické vyšetření klisny - z důvodu sportovního vytížení hřebce

 

V případě jakýchkoliv zhoršených zdravotních problémů klisny (dýchací onemocnění, kulhání, abces, infekce, kolika, atp.) bude požadován písemný souhlas majitele klisny k léčbě veterinářem v naší stáji. V případě odmítnutí léčby klisny, nebude klisna připuštěna a bude od majitele požadován okamžitý odvoz!